Advokat Västerås

Välkommen! Advokatfirman bildades 2004.Kort om bolagets grundare
  1993
 jurist kandidatexamen vid Stockholms universitet, tingsnotariemeriteringen fullgörs därefter vid Köpings tingsrätt (numera Västmanlands tingsrätt).
2000 Tillträder anställning som biträdande jurist på en advokatbyrå i Västerås.
  2000
Får och beviljas inträde i Sveriges Advokatsamfund.
  2003
Advokatverksamhet startas upp.
  2006
Advokatfirman skaffar samarbeten
  2015

Advokatfirman flyttar till nya lokaler på i centrum.

Kontakt

Postadress: Advokatfirman Box 10000 721 19 Västerås

Besöksadress:

Tel : 021 - 00 00 00 Fax: 021 - 18 77 00

Mail:oppnadigformig@hotmail.se

Golfresor och lista på länder

Hit kan du göra golfresor

 • Belgien 
 • Bulgarien 
 • Cypern 
 • Danmark 
 • Estland 
 • Finland 
 • Frankrike 
 • Grekland 
 • Irland 
 • Italien 
 • Kroatien 
 • Lettland 
 • Litauen 
 • Luxemburg 
 • Malta 
 • Nederländerna 
 • Polen 
 • Portugal 
 • Rumänien 
 • Slovakien 
 • Slovenien 
 • Spanien 
 • Storbritannien 
 • Sverige 
 • Tjeckien 
 • Tyskland 
 • Ungern 
 • Österrike 
TOP