Advokat Västerås - Max Ahlström


Välkommen!
Advokatfirman Max Ahlström AB bildades 2003. Kort om bolagets grundare Max Ahlström  
  1994
Max Ahlström tar jurist kandidatexamen vid Uppsala Universitet, tingsnotariemeriteringen fullgörs därefter vid Köpings tingsrätt (numera Västmanlands tingsrätt).
  1997
Tillträder anställning som biträdande jurist på advokatbyrå i Västerås.
  2000
Max Ahlström beviljas inträde i Sveriges Advokatsamfund.
  2003
Advokatverksamhet startas i egen regi.
  2006
Advokatfirman Ahlström delar kontorsytor med advokaterna Brage Åman och Charlotte Rudebeck i centrala Västerås.
  2015

Advokatfirman Ahlström flyttar till nya lokaler på Slottsgatan i centrala Västerås.

Kontakt

Postadress: Advokatfirman Ahlström AB Box 10050 721 19 Västerås

Besöksadress: Advokatfirman Ahlström AB Slottsgatan 7-9 722 11 Västerås

Tel : 021 - 14 34 00 Fax: 021 - 18 77 00

Mail: max@a-ma.se

TOP